Faza preobrazbe

V fazi preobrazbe morate z vašo ekipo obravnavati trajnostno implementacijo in realizacijo vaše zamisli za digitalni poslovni model, razvite v fazi inovacije. Za to je potreben celovit pristop, ki poleg nadaljnjega razvoja vašega digitalnega poslovnega modela obravnava tudi razmišljanje o vaši splošni strategiji ter procese in spremembo miselnosti vaših zaposlenih za reševanje izzivov digitalizacije.

Konkretno to zajema naslednje korake:

  1. Digitalni časovni načrt
  2. Vključitev ekipe
  3. Novi delovni pristopi
  4. Stalno izpopolnjevanje

Naslednji moduli vam ponujajo konkretne smernice o tem, kako lahko z vašo ekipo spoznate ta proces preobrazbe v vašem podjetju. Tako kot v fazi inovacije je treba celoten proces obravnavati kot iterativni proces. Zavedajte se, da nekateri koraki morda ne bodo potekali tekoče in da se lahko pojavijo težave. Na to glejte kot na priložnost ter vključite pridobljeno znanje ter spoznanja v svoje nadaljnje delo.

Vključitev ekipe