Transzformáció fázisa

A transzformációs szakaszon belül foglalkozni kell az innovációs fázisban kifejlesztett digitális üzleti modell ötletének fenntartható megvalósításával. Ehhez olyan átfogó megközelítésre van szükség, amely a digitális üzleti modell további fejlesztése mellett az átfogó stratégia, valamint a folyamatok és az alkalmazottak digitalizálás kihívásainak kezelésére szolgáló gondolkodásmódjának átformálásával foglalkozik.

Konkrétan ez a következő lépéseket jelenti:

  1. Digitális ütemterv
  2. Csoport, vagy munkatársak bevonása
  3. Új munkastílus 
  4. Folyamatos fejlődés

Az alábbi modulok konkrét útmutatást nyújtanak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megvalósítani ezt az átalakítási folyamatot a vállalatnál. Az innovációs fázishoz hasonlóan az egész folyamatot iteratív folyamatnak kell tekinteni. Ne feledjük, hogy egyes lépések nem működnek olyan simán, és problémák merülhetnek fel. Tekintsük meg ezt a lehetőséget, és tanuljunk belőle, s végül integráljuk ezeket a tanulságokat és eredményeket a jövőbeni munkában.

Munkatársak bevonása