Faza transformacije

Kroz fazu transformacije Vi i Vaš tim morat ćete se baviti održivom implementacijom i realizacijom vaše ideje za digitalni poslovni model koju ste razvili u inovacijskoj fazi. Ovo zahtijeva opsežan pristup koji uz daljnji razvoj vašeg digitalnog poslovnog modela pokriva i pregled vaše sveukupne strategije, ali i procese i promjenu načina razmišljanja vaših zaposlenika kako bi se snašli s izazovima digitalizacije.

Konkretno ovo uključuje sljedeće korake:

  1. Digitalni plan
  2. Uključenost tima
  3. Novi način rada
  4. Kontinuirano unapređenje

Sljedeći modeli nude konkretne vodiče o tome kako vi i vaš tim možete realizirati proces transformacije u vašem poduzeću. Kao i u inovacijskoj fazi, cijeli proces treba gledati kao iterativan. Budite svjesni kako pojedini koraci neće ići tako glatko i mogući su problemi. Gledajte na ovo kao na priliku za učenje te uključivanje naučenog u vaš budući rad.