Трансформация

Във фазата на трансформация Вие и Вашият екип трябва да се справите с устойчивото реализиране и внедряване на Вашата идея за дигитален бизнес модел, разработена по време на фазата на иновации. Това изисква всеобхватен подход, който е насочен към по-нататъшните стъпки за развитие на Вашия дигитален бизнес модел и отразява цялостната Ви стратегия, както и процесите и промяната в нагласите на Вашите служители, за да се справят с предизвикателствата на дигиталната трансформация.

По-конкретно, това включва следните стъпки:


1. Дигитална пътна карта
2. Включване на екипа
3. Нови стилове на работа
4. Постоянно подобрение

Следващите модули ще Ви предложат конкретни указания как Вие и Вашият екип можете да осъществите този процес на трансформация във Вашата компания. Както във фазата на иновации, целият подход трябва да се разглежда като единен итеративен процес. Имайте предвид, че някои стъпки може да не се изпълняват толкова гладко и да възникнат проблеми. Разглеждайте това като шанс да се учите от трудностите, както и как да интегрирате тези уроци и констатации във Вашата бъдеща работа.

Включване на екипа