Въпросник за самооценка на Дигиталната зрялост

До колко добре причините за дигитална трансформация?

В каква степен стратегията на Вашата организация е подготвена за дигитална трансформация?

До колко добре клиентите Ви познават Вашия дигитален бизнес модел?

До колко добре познавате инструментите за създаване на идеи за Вашия дигитален бизнес модел?

До колко добре познавате инструментите за прототипиране на идеи за продукти, услуги или бизнес модели?

До колко сте запознати с процеса за създаване на дигитална пътна карта за Вашата организация?

До колко сте запознати с инструментите за включване на Вашия екип в дигиталния бизнес модел?

До колко добре познавате стиловете на работа, необходими за дигитални бизнес модели?