ELŐKÉSZÍTÉS

A digitális átalakítás az üzleti világ egyik legvitatottabb témája az utóbbi időben, sok szervezet küzd e nagy paradigmaváltással és ezáltal a szervezeti, kulturális és technológiai szinten történő megvalósításokkal. Az új technológiák, mint az Internet of Things (IoT), Big Data, Fejlett analitika és Tanuló gépek, olyan a megszokott játékszabályokat megváltoztató tényezők, melyek nagy befolyással bírnak az üzleti életben.Az új technológiák megfelelő megértése és használata azt kívánja, hogy ne csak az ügyfelek érték-befogadási útja változzon meg, hanem befolyással legyen arra is, hogy hogyan dolgoznak az emberek a szervezeten belül. Ez hatással lesz az érintett felekkel való kapcsolatra is. Mindezektől a tényektől függetlenül, a digitális átalakulás nem ér véget az új technológiák bevezetésével – a kulturális és szervezeti szempontok ugyanolyan fontosak.

TA DIGITRANS project támogatást ígér a szervezeteknek ezekben a stratégiai kérdésekben, mivel ötvözi a legjobb gyakorlatokat a különböző iparágakból származó szakértői ismeretekkel, amelyek segítenek létrehozni, és jobban megérteni, hogy, hogyan lehetséges átalakulni a digitális korszakba.

Mi az az üzleti modell?

Mitől válik digitálissá az üzleti modell?

Üzleti modell, amelyre az informatikai szolgáltatások fontos szerepet játszanak a termék / szolgáltatás értékkínálatában, vagy akár magában az üzleti szolgáltatásban.

Melyek a digitális átalakulás fő mozgatórugói?

Növekvő vevői elvárások: Mindenki ezt teszi.

Egyre növekszik az ügyfelek elvárása a digitális élmény iránt, mert az olyan cégek, mint az Amazon, Netflix és Airbnb elismerten a digitális szolgáltatás vezetői. Ezek arra kényszerítik a nem digitális cégeket, hogy ugorjanak fel a trendre, hogy elkerüljék a "digitális zsákmánnyá" válást.

A sebesség és az agilitás iránti kereslet: "Nagy vs. kicsi" a "gyors vs. lassú"-vá válik.

A digitális átalakulás legnagyobb akadálya a gondolkodásmód szükséges megváltoztatása. A vállalkozások hajlamosak arra, hogy lineárisan gondolkodjanak, a hirtelen igény, hogy a "dobozon kívül gondolkodjanak", nagy terhet jelent a vezetők számára. A sikerhez kulcsfontosságú tényező a digitális kompetenciák és a digitális gondolkodás fejlesztése a felső vezetés szintjén.

Ismerd meg az ügyfeleid: A fogyasztói rálátás felbecsülhetetlen.

A korai fogyasztói rálátás beépítése az értékteremtésbe felbecsülhetetlen. Nem csak abban segít, hogy az értékajánlat és a vevői igények egyezése növekedjen, hanem gyorsítja a termék és szolgáltatások fejlesztését is, valamint elkerülhetővé válik a rossz irányba történő elmozdulás is.

Ez nem csak digitális: A digitális átalakulás üzleti átalakulást jelent.

A digitális átalakulás magában foglalja a vállalkozás részleges újbóli feltárását, így astratégia, vezetői módok, műveleteket és kultúra felülvizsgálatát és átalakulását is. A fő cél a szervezet digitális érettségének folyamatos növelése, minden szervezeti szinten.

Melyek a digitális átalakulás pillérei?

A digitális gondolkodásmód: "Gondolkodj a dobozon kívül!"

Egy újfajta gondolkodásmód elsajátítása, és beépítése, nem csak a legnagyobb akadály, de a digitális átalakulás legfontosabb sikertényezője is. A vezetőknek el kell kezdeniük "digitálisan gondolkodni", úgy, hogy nyílt gondolkodásúvá válnak, és vállalják a vállalati innovációt. Az alkalmazottakat arra kell ösztönözni, hogy alkalmazzák a "digitális gondolkodást" és részt vegyenek az átalakítási folyamatában.

A digitális stratégia: A cég digitális átalakulási ütemterve

Az üzleti stratégia elengedhetetlen a megfelelő működéshez és a siker méréséhez. A digitális átalakulás útján új akadályok merülnek fel, a környezet változni fog így folyamatos kiigazításokra lesz szükség az út mentén.

A készségek: Tanulj, hogy meglovagolhasd a hullámokat!

Az új technológiákkal és kultúrákkal átalakított környezetek új tehetségeket és profilokat igényelnek. A meglévő készségeket az alkalmazottak folyamatos oktatásával kell igazítani az elvártakhoz, kiegészítve az eredeti készségeiket a digitális kompetenciákkal, és új, „T-shape" (azaz transzformációhoz igazodó, vagy azt elősegítő) profilokkal rendelkező személyeket toborozni.

A technológiák: A vállalkozás megfelelő technológiákkal való támogatása.

Az új lehetőségek bevezetése mellett, a legújabb technológiák figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a szervezetek lemaradásának kockázatát a versenyben. Mindazonáltal a digitális stratégiához igazodó célzott technológiák gondos értékelése, és kiválasztása kulcs a sikerhez. A digitális korban nagyon gyorsan jelennek meg, változnak és tűnnek el a technológiák, a megfelelő "ló" támogatása létfontosságú a fenntartható technológiai alap megteremtéséhez.

Az evolúció: a digitális átalakítás nem áll meg

Elkerülhetetlen azt megértenünk, hogy a digitális átalakulás nem áll meg, a vállalatok egy folyamatos utazásban találják magukat, ahol szükségszerű az alkalmazkodás, hogy állandóan újra gondolják és átformálják önmagukat.

Internet of Things (IoT) - "A dolgok internete"

Az Internet of Things leírja azt a látomást, ahogy a fizikai és digitális világ eggyé válik, az intelligens, avagy okos eszközök interneten keresztül történő összekapcsolása, csatlakozása révén. A megközelítéstől függően a hangsúlyt magukra a kapcsolódó dolgokra, a protokollokra vagy a lehetőségekre, a szemantikai kihívásokra lehet helyezni. Az ötlet a 90-es évek elejére nyúlik vissza. A Ubiquitous Computing, azaz a "Teljeskörű Számítástechnika" (1991) víziójával kezdődött, mely továbbfejlesztése révén kiegészült a Pervasive Computing, azaz "átható számítástechnika" terminológiájával is, így adva az IoT előfutárát számunkra.

Egyszerűen megfogalmazva, az IoT az a koncepció, hogy bármilyen eszközt az internethez (vagy helyi hálózathoz) csatlakoztatunk. Ez magában foglalja az "okos" eszközöket, mint telefonok, tabletek, és az eredendően "buta" eszközöket, mint például a lámpák/fények, ajtók/zárak, vagy HVAC (Hűtő/fűtő berendezések, ventillátorok, légkondicionálók), melyek a hálózati kapcsolat révén válnak okos eszközökké. Az IoT trendet a technológiai költségek csökkenése és az okos eszközök egekbe törő elterjedése és befolyása vezérli.


Blockchain - "Blokklánc"

A blockchain technológia egy algoritmust és egy megosztott adat struktúrát határoz meg, központi adminisztráció nélküli forrásadatok biztonságos átvitelére (pl.: elektronikus pénzforgalom). Eredetileg a crypto-valuta a Bitcoin számára tervezték, a blockchain-koncepciót elsősorban a pénzügyekkel és a kormány által szabályozott banki ellenőrzésekkel szembeni elutasító mozgalom vezérelte. Az eredeti elképzelés szerint a Bitcoin fejlesztői elérhetővé akarták tenni az emberek számára azt, hogy pénzt költhessenek átutalási költségek, közvetítők, szabályok, vagy egy szükséges és mindenki által ismert, és megbízhatónak ítélt harmadik fél nélkül.


Big Data - "Nagy Adat"

Amikor a Big Data kapcsán keresgélünk interneten, óhatatlanul találkozunk a V-Modellel, mely a BiG Data három dimenzióját írja le: Volume - KiterjedésVelocity - Sebesség és Variety - Változatosság. Ez a három dimenzió teszi nehézkessé a jelenkori technológiákkal történő kezelését. A Big Data a legstruktúrálatlanabb adat, ami túl nő a hagyományos adatbázis rendszerek számítási kapacitásán. Túl nagy, túl gyorsan változik, vagy nem illeszkedik a meglévő adatbázis-architektúrák szerkezetéhez.


Machine Learning - "Tanuló gépek"

A gépi tanulás által követett cél az, hogy lehetővé tegye a gépek számára, hogy utánozzák és alkalmazzák az emberi viselkedést. Ezt a gépek tanításával érjük el úgy, hogy tapasztalat útján tanulnak. A tanuló gépek algoritmusai olyan metódusokat tartalmaznak, melyek az adatokból tanulnak, anélkül, hogy előre meghatározott egyenletekre támaszkodnának, és ezáltal emlékeznének azokra. A cél a természetes minták megtalálása, valamint információ nyerés az adatokból, és ideális esetben előrejelzést készíteni az adatvezérelt döntések meghozatalához.
Példák a tanuló gépek használatára: személyi asszisztens, mint Siri, orvosdiagnosztikai felhasználás, és személyre szabott vásárlási javaslatok és hirdetések készítéséhez.