PRIPREMA

S obzirom da je digitalna transformacija jedna od tema o kojoj se odnedavno mnogo raspravlja u poslovnom svijetu, mnoge organizacije se bore s paradigmom promjena i također s implementacijom na organizacijskoj, kulturnoj i tehnološkoj razini. Nove tehnologije kao što su Internet of Things, Big Data, Advanced Analytics ili Machine Learning su promijenile poziciju poduzeća na tržištu. Razumijevanje i korištenje novih tehnologija neće samo promijeniti način na koji korisnici gledaju dodanu vrijednost nego će također utjecati na načine na koje ljudi rade. Također nove tehnologije će utjecati na veze s dionicima. Unatoč ovim činjenicama, digitalna transformacija ne završava s uvodom u nove tehnologije – kulturno i organizacijsko razumijevanje su jednako ključni.

Projekt DIGITRANS pruža potporu organizacijama da se nose sa strateškim problemima jer kombinira najbolje prakse sa stručnim znanjem iz različitih industrija koje pomažu kreiranju boljeg razumijevanja transformacije u digitalno doba.  

Što su digitalni poslovni modeli?

Što poslovni model čini digitalnim?

Poslovni modeli, u kojima IKT usluge imaju važnu ulogu za stvaranje dodane vrijednosti proizvoda/usluge ili su čak zasebna poslovna usluga.

Koji su glavni pokretači digitalne transformacije?

Povećanje očekivanja korisnika: svi to rade.

Očekivanja korisnika za digitalno iskustvo rastu ujedno i zbog toga što su poduzeća kao Amazon, Netflix i Airbnb već prepoznati kao vodeći u digitalnim uslugama. Njihova digitalna transformacija motivira nedigitalna poduzeća za pokretanje procesa transformacije prije nego postanu “digitalni plijen”.

Potražnja za brzinom i agilnošću: veliki protiv malih odnosno brzi protiv sporih.

Najveća prepreka koja proizlazi iz digitalne transformacije je potreba za promjenom razmišljanja. Poduzeća najčešće naginju linearnom razmišljanju pa nagla potreba da se misli “izvan okvira” predstavlja teret menadžerima. Poboljšanje digitalnih kompetencija i digitalno razmišljanje na strateškim pozicijama presudan je faktor za uspješnost.

Upoznajte svoje korisnike: dobivanje uvida u korisničke aktivnosti je neprocjenjivo.

Uključivanje korisničkog uvida u proces stvaranja dodane vrijednosit može biti od neprocjenjivog značaja. Ne pomaže samo u predlaganju dodane vrijednosti za korisničke potrebe već i može ubrzati razvoj proizvoda i usluga i izbjeći kretanje u krivom smjeru.

Nije samo digitalno: digitalna transformacija znači poslovna transformacija.

Digitalna transformacija djelomično znači ponovo stvaranje poduzeća. To uključuje strategiju, vodstvo, poslovanje i kulturu. Glavni cilj je konstantno povećavati digitalnu zrelost organizacije na svim razinama.

Tko nosi digitalnu transformaciju?

Digitalno stanje uma: razmišljanje izvan okvira.

Prihvaćanje novog stanja uma nije samo najveća prepreka već, najveći faktor uspješnosti digitalne transformacije. Direktori/menadžeri moraju početi “razmišljati digitalno” tako što će biti otvoreni prema prihvaćanju inovacija u svojim poduzećima. Zaposlenici trebaju biti ohrabrivani kako bi primijenili razmišljanje izvan okvira te kako bi sudjelovali u transformacijskom procesu.

Digitalna strategija: plan poduzeća za digitalnu transformaciju.

Poslovna strategija je imperativ za pravilno provedene procese i mjerenje uspjeha. Na putu digitalne transformacije pojavljivat će se nove prepreke, okolina će se mijenjati i prilagodbe će biti potrebne tijekom cijelog puta. Razumijevanje ovih promjena i poznavanje plana je izuzetno važno za uspjeh u digitalnom dobu.  

Vještine: učenje kako rasti s okolinom. 

Transformirana okolina s novim tehnologijama i kulturama zahtijeva nove talente i vještine. Postojeće vještine treba unaprijeđivati kontinuiranim edukacijama zaposlenika, nadopunjujući njihove postojeće vještine s digitalnim kompetencijama i dobivanjem novih u T-obliku (T-oblik, Vertikalna crta slova T predstavlja dubinu ekspertize u pojedinom polju, dok horizontalna crta slova T predstavlja mogućnosti za suradnju s ekspertima iz drugih polja te primjenjivanje znanja u drugim poljima).

Tehnologije: podupiranje poduzeća s pravim tehnologijama.

Sa svim novim prilikama koje nose, ignoriranje najnovijih tehnologija može dovesti poduzeće u lošiju konkurentsku poziciju. Međutim, pažljiva evaluacija i biranje svrhovitih tehnologija – usklađenih s digitalnom strategijom - ključ su uspjeha. Tehnologije se u digitalnom dobu brzo pojavljuju, mijenjaju i nestaju tako da je odabir pravih presudan za održiv tehnološki razvoj.

Evolucija: digitalna transformacija neće stati

Digitalna transformacija neće stati, to je vrlo važno za razumjeti, poduzeća će se naći na poziciji sa kontinuirano potrebom za prilagođavanjem, restrukturiranjem i ponovnim promišljanjem. 

Internet stvari - Internet of Things (IoT)

Internet stvari opisuje se poveziavanje digitalnog i fizičkog svijeta da se pametni uređaji povežu putem interneta. Pri tome je fokus nasamim povezanim stvarima, protokolima i semantičkim izazovima. Ideja dolazi iz ranih 90-ih s vizijom Ubiquitous Computing/sveprisutnog računarstva te je kroz godine bila dodatno obogaćema terminom Pervasive Computing/pervazivno računarstvo kao preteča Interneta stvari.  

Jednostavno rečeno, Internet stvari je koncept koji povezuje bilo koji uređaj s internetom (ili lokalnom mrežom). Uključuje pametne uređaje kao što su telefoni ili tableti kao i jednostavne uređaje kao što su svjetla, brave na vratima ili HVAC koje su napravljene pametnima poboljšavajući ih inteligencijom i povezanošću s mrežom. Internetom stvari smanjuje se cijena tehnologija, a samim time se ostvaruju i manji troškovi.


Lanac blokova - Blockchain tehnologija

Blockchain tehnologija podrazumjeva i objedinjava algoritme i distribuira podatkovne strukture za sigurne prijenose podataka bez centralne administracije (elektronički prijenos novca). Originalno je dizajnirana za kriptovalutu Bitcoin. Blockchain koncept je promoviran od strane pokreta koji se protivi tradicionalnom novcu i plaćanjima kontroliranim od strane banaka i reguliranim od strane vlade. Originalna vizija ljudi koji su razvili Bitcoin je bila omogućiti potrošnju novca bez posrednika, propisa ili potrebe da se znaju ili da se vjeruje trećoj strani.  


Veliki podaci - Big Data

Kad pretražujete internet u potrazi za definicijom velikih podataka, jedna od definicija na koju ćete svakako naletjeti je V-Model koji opisuje velike podatke sa tri dimenzije:  količinabrzinaraznolikost. Ove dimenzije otežavaju korištenje sadašnjim tehnologijama. Veliki podaci su većinom nestrukturirani i veći su od kapaciteta za procesuiranje od konvencionalnih sustava za podatke. Preveliki su, mijenjaju se prebrzo ili ne odgovaraju strukturama postojećih izgrađenih baza podataka.


Strojno učenje - Machine Learning

Cilj koji se postiže Strojnim učenjem je osposobiti strojeve da imitiraju i usvoje ljudsko ponašanje te pritom uče iz iskustva. Algoritmi Strojnog učenja sadržavaju metode za učenje iz podataka bez oslanjanja na predefinirane jednadžbe i tako ih pamte. Cilj je pronaći prirodne uzorke i dobiti uvid u podatke te stvoriti pretpostavke za donošenje odluka na osnovu podataka.
Primjeri za korištenje Strojnog učenja su osobni pomoćnici kao što su Siri, medicinske dijagnoze ili prijedlozi i oglasi za personalizirano kupovanje