Skupnost LinkedIn

LinkedIn skupina DIGITRANS je skupnost, ki omogoča učinkovito komunikacijo med zainteresiranimi stranmi projekta DIGITRANS in uporabnikom platforme za e-učenje digitrans.me. LinkedIn skupina DIGITRANS podpira gradnjo odnosov med pomembnimi udeleženci, ki so aktivno vključeni v procese digitalne preobrazbe. Prav tako podpira tudi učenje in deljenje znanj z drugimi udeleženci. Ciljne skupine lahko preko aktivnega sodelovanja prepoznajo vrednost vsebine in jo pogosteje uporabijo v svoji digitalni poslovni strategiji.