Общност на ДИГИТРАНС в LinkedIn

Групата на DIGITRANS LinkedIn е отворена общност, която дава възможност за ефективна комуникация между партньорите по проекта DIGITRANS и потребителите на платформата за електронно обучение digitrans.me. Групата позволява свързването и изграждането на отношения между всички участници, които активно участват в процесите на дигитална трансформация. Тя също така подпомага обучението и споделянето на знания с други участници. Чрез активното сътрудничество целевите групи трябва да разпознават стойността на съдържанието и да го използват все по-често за развиването на собствена дигитална бизнес стратегия.