Inovacijska faza

Tijekom inovacijske faze Vi i Vaš tim započnite razvoj prototipa ideje novog digitalnog poslovnog modela. Kao što ćete vidjeti, ovo će biti prilično interaktivan i interdisciplinaran timski rad. Iako će to biti posao, također će kroz proces biti zabavno za vas i vaše kolege stvarati nove ideje i koncepte.

Inovacijska faza je podijeljena u dvije podfaze: faza analize – u kojoj analizirate svoju, korisnikovu i situaciju konkurencije; te faza dizajna - u kojoj kreirate nove digitalne ideje bazirane na saznanjima iz faze analize.

Nakon što ste završili cijelu inovacijsku fazu imat ćete razvijenu ideju novog digitalnog poslovnog modela tako što ste kreirali i testirali prvi prototip svoje ideje digitalnog poslovnog modela i završili platno (canvas) s poslovnim modelom kako biste kreirali dodanu vrijednost ideje novog digitalnog poslovnog modela. Također ćete upoznati različite alate i metode koje će vam pomoći u razvijanju inovativnih ideja digitalnih poslovnih modela u vašem svakodnevnom radu. Prije nego s vašim timom započnete inovacijsku fazu bilo bi dobro da razmotrite sljedeće:

  1.  Tko bi trebao biti član vašeg interdisciplinarnog tima? Predlažemo tim od 3 do 7 članova.
  2.  Gdje ćete imati prostor za redovito okupljanje i interaktivan rad? Kao što ćete vidjeti prolaskom kroz različite metode i aktivnosti, trebat ćete mjesto u vašem uredu gdje ćete moći vizualizirati svoje ideje, prikupljati svoja saznanja ili završavati predloške. Idealno bi bilo kad bi mogli držati rezultate vidljivima kroz cijeli razvojni proces.