Иновации

По време на фазата Иновации, Вие и Вашият екип ще започнете да разработвате и да прототипирате нови идеи за създаването на дигитален бизнес модел. Както ще разберете по-късно, това е интерактивен и интердисциплинарен процес и работа в екип. Въпреки, че ще имате сериозни задачи, Вие и Вашите колеги ще се забавлявате по време на целия процес докато създавате нови идеи и концепции. 

Фазата на иновациите включва две подфази: Анализ - където се анализира текущата ситуация, ситуацията на вашите клиенти и на вашите конкуренти; и Дизайн – където се създават нови дигитални идеи на база на резултатите от анализа.

Със завършването на фаза Иновации, Вие ще преминете през целия цикъл на разработване на един нов дигитален бизнес модел – генериране на идея, създаване и тестване на първия прототип на идеята и идентифициране в канавата на бизнес моделите каква допълнителна стойност създава новата идея за дигитален бизнес модел. Също така, в тази фаза ще използвате различни методи и инструменти, които ще ви помогнат да разработите иновативни идеи за цифрови бизнес модели във Вашата ежедневна работа. Преди да започнете с фазата на  иновациите заедно с Вашия екип, би било добре да помислите по следните въпроси:

    1. Кои ще са участниците във Вашия интердисциплинарен екип? Нашата препоръка е в екипа да се включат между 3 и 7 участника с различен профил.
    2. На кое място ще можете да се срещате редовно, за да работите заедно? Както ще видите, когато преминавате през различните методи и дейности, ще Ви е необходимо определено място във Вашия офис, където ще можете да работите заедно, за да визуализирате Вашите идеи, да събирате материали или да попълвате шаблони. В идеалния случай е хубаво да можете да запазвате тези резултати видими по време на целия процес на развитие и разработване на идеите.