O regionalnih inkubatorjih

Glavna prednost inkubatorjev je možnost spodbujanja sodelovanja heterogenih skupin iz številnih sektorjev z različnimi nivoji strokovne usposobljenosti in izkušenj, pri čemer vsi delujejo proti doseganju določenih ciljev. S tem ko udeležence vzamemo iz njihovega vsakodnevnega delovnega konteksta in jih prisilimo, da med reševanjem izziva upoštevajo različne vidike, spodbujamo odprto in kreativno mišljenje ter navdušenje. Prav to pa namerava konzorcij ustvariti z vzpostavitvijo inkubatorjev DIGITRANS v Podonavski regiji, ki bodo majhnim in srednje velikim podjetjem pomagala pridobiti boljše razumevanje o tem, kako se preobraziti v digitalni dobi. Inkubatorji bodo nudili tudi odprto okolje, ki bo na voljo vsakomur, ki bo iskal boljše razumevanje digitalne preobrazbe kot celoto ali želel uporabiti inovativne metode. Inkubatorji so idealni za vsakega, ki išče prostor za sodelovanje z drugimi, pri čemer želi slediti pristopom za učenje na podlagi poskusov in napak, ne da bi se bal neuspeha.

V kontekstu projekta DIGITRANS so cilji inkubatorjev:
a) zagotoviti prostor za delavnice in osebna srečanja,
b) zagotoviti prostor za interaktivno in kreativno delo,
c) demonstrirati, kako je lahko zasnovan kreativen prostor, in
d) predstaviti prednosti takšnih inovacijskih inkubatorjev ključnim zainteresiranim skupinam, npr. politikom.