Регионални инкубатори

Основните предимства на регионалните инкубатори са възможността да стимулират сътрудничеството и съвместната работа на разнородни групи участници от различни сектори с различно ниво на знания и опит в дигиталната трансформация. Целта е участниците да се извадят от ежедневния им работен контекст и да се поставят в ситуация да заемат различни роли и да обмислят различни гледни точки, като поставените предизвикателства им помагат да приемат нови творчески подходи. Това стои зад идеята зад създаването на регионалните DIGITRANS инкубатори в Дунавския регион. Регионалните инкубатори целят да предоставят пространство и помощ за малките и средни компании, така че да придобият по-добро разбиране за това как да се трансформират в цифрова ера. Те също така предлагат открита и достъпна среда, където всеки може да придобие по-добро разбиране за цифровата трансформация като цяло или по-конкретно за използването на иновативните методи на DIGITRANS. Инкубаторите дават идеална възможност за всеки, който търси място за сътрудничество с други хора, за учене и експериментиране без страх от неуспех.

В контекта на целите на проекта, регионалните инкубатори:
a) са подходящо пространство за организиране на семинарите и индивидуалните сесии;
b) предоставят пространство за интерактивна и креативна работа;
c) демонстрират принципите на дизайн на подходящи креативни пространства; и
d) представят предимствата на подобни инкубатори за иновации на други заинтересовани страни.

Описание на регионалните инкубатори на DIGITRANS, както и информация за контакт можете да намерите по-долу:

Базов план на пространството в регионалните инкубатори:

Снимки от семинари в регионалните инкубатори: