Kaj je DIGITRANS

DIGITRANS podpira majhna in srednje velika podjetja (MSP) pri razvoju digitalnih poslovnih modelov tako, da jim nudi usmerjena kombinirana usposabljanja po metodi DIGITRANS. Pri projektu DIGITRANS, ki ga financira EU, sodeluje 15 projektnih partnerjev iz sedmih držav iz Podonavja. MSP, organizacije za podporo podjetništvu in izvajalci izobraževanj, ki se ukvarjajo z digitalno preobrazbo, na tej platformi najdejo navodila in gradiva za praktično usposabljanje.

Z vodenim usposabljanjem DIGITRANS začnite

tukaj.

Metoda DIGITRANS

Metoda DIGITRANS vodi MSP skozi razvoj in implementacijo digitalnega poslovnega modela tako, da jim nudi ustrezne inovativne metode. Razdeljena je na fazo inovacije in fazo preobrazbe. Medtem ko MSP med fazo inovacije razvijajo novo digitalno poslovno idejo, faza preobrazbe obravnava trajnostno implementacijo in realizacijo novega digitalnega poslovnega modela v celotni organizaciji podjetja.

Če želite izvedeti več o fazah

INOVACIJE

in

PREOBRAZBE,

kliknite tukaj.

POSTANITE VODJA USPOSABLJANJ ZA METODO DIGITRANS

Vodje usposabljanj za metodo DIGITRANS prihajajo med drugim iz organizacij za podporo podjetništvu, organizacij, ki nudijo izobraževanja, in univerz, raziskovalnih ustanov, lokalne uprave, start-up in inovacijske skupnosti ter poslovnih svetovalnih podjetij.

Kot vodja usposabljanja za metodo DIGITRANS boste lahko vodjem in osebju v podjetju omogočili, da bodo sposobni razviti in v praksi implementirati nove konkurenčne digitalne poslovne modele. Nadalje boste praktičnim majhnim in srednje velikim podjetjem omogočili, da se bodo nenehno preoblikovala v agilno organizacijo, pripravljeno obvladovati stalni digitalni razvoj.Izvedite več o tem, kako postati vodja usposabljanja za metodo DIGITRANS

Ponudbe za regionalno usmerjeno kombinirano usposabljanje

Usmerjeno kombinirano usposabljanje bo na voljo v sedmih partnerskih regijah DIGITRANS. Razdeljeno je na:

  • Enodnevno osebno usposabljanje, v katerem bodo MSP usposobljena za uporabo metode DIGITRANS za razvoj svoje nove zamisli z digitalni poslovni model.
  • Spletno svetovanje, v katerem bodo regionalni izvajalci izobraževanja DIGITRANS vodili prvi pogovor z MSP, ki so se prijavili na posamezno fazo svetovanja, o tem, kako lahko dodatno izboljšajo svojo idejo, in kako se lahko pripravijo na individualne delavnice.
  • Individualna delavnica, ki bo na voljo v novo ustanovljenem inkubacijskem centru DIGITRANS v partnerski regiji. Tekom delavnice se bo prva zamisel še naprej razvijala in konkretizirala.

Če želite poiskati ustrezne stike v vaši regiji, si oglejte regionalne inkubatorske centre spodaj.

Regionalni inkubatorski centri

Regionalni inkubatorski centri, ki so bili vzpostavljeni v sedmih partnerskih regijah DIGITRANS, so mesta, kjer se za razvoj inovativnih digitalnih poslovnih modelov s pomočjo ustvarjalnih metod izvajajo individualne delavnice z MSP. Vsi inkubatorski centri so pripravljeni tako, da spodbujajo in podpirajo ustvarjalnost ter odprto in skupno delo.

Če želite poiskati kontaktne podatke regionalnega inkubatorskega centra v vaši regiji,

kliknite tukaj.