За проекта DIGITRANS

Проектът DIGITRANS има за цел да подпомогне малките и средни компании да разработят дигитални бизнес модели, като им предложи професионално обучение и подкрепа. Проектът е финансиран със средства от Европейския съюз и се изпълнява в сътрудничество на 15 партньорски организации от седем държави в Дунавския регион. На настоящата платформа са представени подходящи материали, карти и съвети в областта на дигиталната трансформация на бизнес моделите, които могат да помогнат на МСП, както и на бизнес организации, преподаватели и предприемачи.

Започнете тук

със самостоятелното обучение по метода на DIGITRANS!

Методът на DIGITRANS

Методът на DIGITRANS има за цел да предложи подходящи иновативни решения на малките и средни предприятия, така че да могат да преминат през цялостния процес на разработване и внедряване на дигитален бизнес модел. Методът е разделен на две фази - иновативна и трансформационна фаза. По време на иновативната фаза компанията разработва идея за нов дигитален бизнес модел, докато в трансформационната фаза се цели устойчивото въвеждане и реализация на новия бизнес модел в организацията.

Тук можете да намерите повече информация за фазите

ИНОВАЦИИ

 и ТРАНСФОРМАЦИЯ.

СТАНЕТЕ ОБУЧИТЕЛ ПО МЕТОДА DIGITRANS

Обучителите и преподавателите, използващи метода DIGITRANS могат да са от организации за подкрепа на бизнеса, центрове за обучение и университети, изследователски институции, местна администрация, част от екосистемата на стартиращите и иновационни общности, бизнес консултанти и др.

Като преподавател и обучител по методиката на DIGITRANS вие ще можете да помогнете на ръководителите и екипа на една компания да развие и внедри на практика нов конкурентен цифров бизнес модел. Също така ще я подготвите, така че да се преобразува в гъвкава организация, готова да се справи с постоянните цифрови технологии.Научете повече за това как да станете обучител по метода на DIGITRANS

Възможности да се включите в регионалните обучения по DIGITRANS

Можете да се включите в присъственото обучение по DIGITRANS във всеки от посочените 7 държави от дунавския регион. Цялостностният процес на обучение включва:

  • Еднодневен присъствен семинар, в който представители на МСП ще бъдат обучени как да използват метода и инструментите на DIGITRANS за разработване на собствена идея за дигитален бизнес модел.
  • Онлайн консултация, в която регионалните ментори по проекта DIGITRANS ще проведат първа дискусия с компанията, която иска да кандидатства за индивидуалната фаза на консултация. Ще се разгледа как компанията може да подобри още повече своята идея и как може да се подготви за индивидуалния семинар.
  • Индивидуален семинар, който ще бъде разработен в инкубационен център DIGITRANS в партньорския регион. По време на този семинар първоначалната идея на компанията ще бъде допълнително разработена и конкретизирана.

За да намерите Вашия регионалния инкубатор, моля, вижте данните за контакт в секцията регионални инкубатори.

Регионални инкубатори

Регионалните инкубатори, които са създадени в седемте партньорски региона на ДИГИТРАНС са физически места, където могат да се провеждат индивидуалните семинари и консултации с МСП за разработване на иновативни бизнес восели, като използват креативни методи. Инкубационните центрове са организирани така, че да подпомагат творческите подходи, както и работа в екип.

Натиснете тук

за да намерите данни за контакт за регионалния инкубатор за Вашия регион.