Postani DIGITRANS trener

Vodič za trenere

Kako bi se podržali treneri sa sveučilišta, konzultantskih organizacija, organizacija koje pružaju treninge i slično, u korištenju DIGITRANS metode u svrhu razvijanja novih poslovnih modela razvijen je ovaj priručnik za trenere.

Obuhvaća cijelokupan DIGITRANS koncept treninga te pruža praktične savjete kako pravilno održati DIGITRANS trening.

Preuzmi Vodič za Digitrans trenere (Train-the-Trainer Guide)

 

DIGITRANS metoda - Fast Forward

DIGITRANS Metoda Fast Forward je osmišljena kako bi se pružio kvalitetan DIGITRANS trening za sve polaznike u kratkom vremenskom roku od 1,5 do 2 sata, umijesto cijelodnevnog treninga.

Radni listovi (radni listovi na kojima sudionici pišu svoje ideje i rješenja) može se preuzeti ovdje pdf ili ppt-file.

Kratki dokument s uputama kako pravilno prezentirati DIGITRANS Method Fast Forward može se preuzeti ovdje pdf format.

 

Kako koristiti platformu

Treneri na platformi mogu prilagoditi sadržaj jedinica i cjelina kojima su pridruženi. Promjene se mogu napraviti direktno na samoj platformi. Sljedeći video zapisi služe kao uvod za neke osnovne radnje koje će treneri možda raditi:

  • Kako se registrirati

  • Kako promjeniti korisničke informacije

  • Kako promijeniti informacije za kviz

  • Kako dodati i/ili promijeniti jedinicu

  • Kako prenjeti datoteku

  • Društvene mreže na digitrans.me